EU Funding

• naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu
• kratki opis projekta (operacije)
• ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)
• ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
• razdoblje provedbe projekta (od - do)
• kontakt osobe za više informacija.