Gliser Colnago 39s
  • Dužina 12 m
  • motor 2x 300KS
  • max. putnika: 12 osoba
Gliser Tornado 6
  • Dužina 6m
  • motor 80 KS
  • max. putnika: 4 osoba
Jedrilica BARÉ
Osnovni podaci o jedrilici tipa Reflex 38. Baré je sagrađen 2002. godine

Read reviews on TripAdvisor Sailing BaRe on Facebook